Regulamin

 1. Informacje ogólne
  Niniejszy Regulamin (dalej: Polityka Prywatności lub Regulamin) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w serwisie testy-do-policji..pl (dalej: Serwis) w związku z korzystaniem przez nich z formularza kontaktowego i zamieszczania komentarzy na blogu.
 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. Poprzez gromadzenie plików “Cookies” (patrz Polityka plików Cookies).
 4. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
 6. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 8. Nie dopuszcza się stosowania w komentarzu:
  1. Treści niezgodnych z prawem, nawołujących do uprzedzeń rasowych, wyznaniowych, etnicznych ani propagujących przemoc;
  2. Treści pornograficznych ani w żaden sposób godzących w przyjęte powszechnie społeczne normy moralne i obyczajowe;
  3. Zdjęć, do których użytkownik Serwisu nie posiada praw autorskich lub zdjęć naruszających normy dobrego obyczaju..
 9. Administrator zastrzega sobie prawo zwracania się do użytkowników o dokonanie stosownych uzupełnień w treści zgłoszonych przez nich komentarzy oraz prawo do usunięcia komentarza lub zdjęcia bez ostrzeżenia i podawania przyczyny.
 10. Wysłanie formularza / komentarza przez Użytkownika oznacza, że potwierdza on autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych. Administrator nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych użytkownika zawartych w formularzu komentarza.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z korzystaniem z Serwisu, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy umieszczonych w Serwisie, w tym wiarygodność informacji podawanych w komentarzach.
 12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania.
 13. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.